Peta Negara Brunei

Contents [Show]
Di bawah ini adalah 3 jenis peta Negara Brunei, yaitu peta wilayah HD, peta tampak dari satelit, dan peta letak negara tersebut jika di lihat dari peta dunia secara keseluruhan.

Peta Wilayah Brunei

Gambar Peta wilayah Negara Brunei HD
Peta wilayah Negara Brunei HD
Negara yang berbatasan dengan Brunei: Malaysia

Peta Regional


Peta Satelit Brunei

Gambar Peta Brunei tampak dari satelit
Peta Brunei tampak dari satelit

Peta Letak Brunei

Gambar Peta letak negara Brunei
Peta letak negara Brunei

Hal-hal yang Perlu diketahui

Kota Penting Brunei: Badas, Bandar Seri Begawan, Bangar, Kerangan Nyatan, Kuala Abang, Kuala Belait, Labi, Labu, Lamunin, Lumut, Medit, Muara, Penanjong, Seria, Sukang, Telingan, Telisai, dan Tutong.

Lokasi Strategis Brunei: Sungai Belait, Teluk Brunei, Sungai Panderuan, Laut Cina Selatan, Sungai Temburong, dan Sungai Tutong.

Sumber Daya Alam Brunei: Sumber daya alam Brunei meliputi kayu, gas alam, dan minyak bumi.

Bencana Alam Brunei: Meskipun jarang, Brunei sesekali mengalami gempa bumi, topan, dan banjir hebat. Masalah Lingkungan Brunei: Masalah lingkungan bagi Brunei, di Asia Tenggara, adalah asap musiman dan / atau kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan di Indonesia.

Latest Posts

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel