Additional menu

Sunan Giri

Sunan Giri – Sewaktu Sunan Ampel masih hidup, di Gresik, Jawa Timur ada pula seorang penganjur agama yang terkenal, yaitu bernama Raden Paku, disebut juga sebagai Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih. Beliau adalah putera Maulana Ishak dari Blambangan (di Jawa Timur), Maulana Ishak dikatakan dari Blambangan, oleh karena itu beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel […]