Muhammadiyah pada masa perjuangan

  • Whatsapp

Muhammadiyah pada masa perjuangan – Hampir bersamaan dengan Syarikat Dagang Islam masa perjuangan, pada tahun 1912 muncullah perkumpulan yang bernama Muhammadiyah, yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan tepatnya pada tanggal 18 November 1912 yang berpusat di Yogyakarta.

5 Usaha Muhammadiyah

Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.   Usaha-usaha Muhammadiyah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Mengadakan da’wah Islam
  2. Memajukan pendidikan dan pengajaran
  3. Mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakap
  4. Mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda-pemuda agar kelak menjadi orang Islam yang berarti
  5. Berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam masyaraikat

Menurut keterangan tersebut, nyatalah bahwa Muhammadiyah sejak mulai berdirinya membangun sekolah-sekolah, madrasah, dan mengadakan tabliqh-tabliqh, dan bahkan juga menerbitkan buku, majalah yang berdasarkan Islam.

Sejarah terkait

Pos terkait